Wymagania dotyczące rejestracji platformy roboczej z wózkiem widłowym w UDT

UWAGA! Aby zarejestrować platformę roboczą współpracującą z wózkiem widłowym w Urzędzie Dozoru Technicznego muszą być spełnione poniższe warunki:

  • wózek widłowy z którym będzie rejestrowana platforma roboczą musi posiadać aktualne badanie UDT;
  • platforma robocza nie może być stosowana z wózkiem wyposażonym w osprzęt, którego ruch mógłby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (tj. obrotnice, przesuw boczny powyżej 100mm/stronę, przedłużki wideł);
  • udźwig oraz stabilność wózka z zamontowaną platformą są wystarczające jeżeli udźwig wózka przy wartościach resztkowych na wymaganej wysokości wynosi:
    • pięciokrotną wartość sumy udźwigu platformy oraz jej wagi
    • nie mniej niż 1000 kg;
  • wózek współpracujący z platformą powinien być wyposażony w widły, które nie powinny być krótsze niż 75% wymiaru platformy mierzonej wzdłuż osi wideł (PR80-widły Lmin=600mm, PR120-widły Lmin=900mm);

Zaufali nam