Widły do palet

Widły do palet

nazywane również jako uchwyt widłowy do palet, widły załadowcze czy zawiesie widłowe są alternatywą przy transporcie towarów w sytuacji gdzie dojazd wózkiem widłowym jest niemożliwy.

Zastosowanie uchwytu widłowego do palet

Uchwyty widłowe do palet przeznaczone są do transportu ładunków nie tylko na paletach ale również każde innego ładunku który bezpiecznie można podjąć widłami. Uchwyty widłowe są stosowane w urządzeniach umożliwiających ich podwieszenie np.:

 • suwnice
 • dźwigi
 • żurawie
 • żurawie HDS
 • żurawie warsztatowe

Widły załadowcze najczęściej są wykorzystywane w budownictwie na placach budowy jak również w rolnictwie czy w zastosowaniach przemysłowych. Ich zaletą jest szybki montaż na każdym z urządzeń dźwigowych.

Rodzaje wideł załadowczych do palet

 • widły do palet ze stałym rozstawem wideł
 • widły do palet z regulowanym rozstawem wideł
 • widły do palet samopoziomujące
 • widły do palet z regulacją wysokości podwieszenia

Standardowy zaczep wideł do palet wymaga ręcznego ustawienia we właściwej pozycji tak aby podnoszony ładunek był możliwie najbardziej w pozycji poziomej.

Wartymi uwagi są samopoziomujące widły do palet, które w zależności od obciążenia automatycznie dopasowują ustawienie zaczepu tak aby ładunek cały czas był ustawiony poziomo co gwarantuje bezpieczny transport.

Nasza oferta wideł do palet

Standardowe widły załadowcze wykonywane przez nas w zależności od wersji mają udźwig:

 • 2000-3000kg dla wideł z uchwytem ustawnym
 • 2000kg dla wideł z uchwytem samopoziomującym

Oferujemy widły do palet:

 • z różną szerokością belki na której montowane są widły
 • z różną wysokością zawiesia
 • z różną długością wideł
 • w wersji z dwoma oraz z czterema widłami

Każde nasze widły do palet posiadają boczne pochwyty ułatwiające precyzyjne manewrowanie ładunkiem.

Wszystkie nasze zawiesia widłowe do palet:

 • posiadają niezbędne dokumenty wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego
 • spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
 • są wykonane zgodnie z ISO2330
 • spełniają wymagania zawarte w normie EN1726:2001i EN1551:2002.
 • posiadają stosowną tabliczkę znamionową

Zalecenia przy pracy uchwytem widłowym do palet

Bezwzględnie trzeba zadbać o stabilne zabezpieczenie ładunków zarówno tych znajdujących się na paletach jak i innych ładunków możliwych do transportu na widłach.

Nie można przeciążać uchwytu.

Ładunek należy podnosić zawsze za pomocą dwóch wideł (opcjonalnie czterech wideł).

Należy możliwie stabilnie transportować ładunki, nie wolno ich kołysać ani ciągnąć po podłożu.

Nie można przebywać w pobliżu podnoszonego uchwytu zarówno pustego jak i z ładunkiem, kategorycznie też zabrania się przechodzenia pod podniesionym uchwytem.

Widły do palet powinny przechodzić okresowe przeglądy ich stanu technicznego jak również stan osprzętu powinien być kontrolowany przed każdym użyciem. Podczas oględzin należy skontrolować:

 • stan spoin łączących elementy
 • stan zaczepu
 • stan powierzchni spodniej wideł

Naprawy oraz przeróbki wykonywane bez fachowej wiedzy oraz profesjonalnego sprzętu mogą uszkodzić widły i zmniejszyć jej rzeczywisty udźwig.

 

 

 

 

 


Zaufali nam