Widły do wózków widłowych przykręcane (z otworami)

Widły przykręcane można głównie spotkać w wózkach widłowych wyposażonych w osprzęt dodatkowy np. pozycjoner, obrotnice z widłami, czy ścisk z widłami. Każda z firm produkujących osprzęty dodatkowe z wykorzystaniem wideł przykręcanych stosuje indywidualne rozstawy otworów wynikające z konstrukcji osprzętu oraz zadania które mają wykonywać widły.

Najczęściej takie widły posiadają od 5 do 9, które są rozmieszczone w dwóch szeregach z jednym otworem umieszczonym centralnie w dolnej części widły. W tego typu widłach zdarza się, że część pionowa ma inna szerokość niż część robocza.


Zaufali nam