wiedza techniczna

Nowość w ofercie - kontenery i pojemniki do wózków widłowych

Poszerzyliśmy naszą ofertę o produkty typu kontenery oraz pojemniki do transportu wózkiem widłowym. Zapoznaj się ze szczegółami klikając tutaj.

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy z wózkiem widłowym

Wypadki z udziałem wózków widłowych można podzieli na te które związane są z najechaniem wózka na człowieka lub przeszkodę, oraz te które związane są z niewłaściwym rozmieszczeniem ładunku. Tu wchodzą zagrożenia związane z dynamiką jazdy np. zsunięcie się ładunku, wywrócenie wózka na skutek zbyt gwałtownych manewrów oraz statyczne, gdy wózek jest niewłaściwie obciążony.

Wózek widłowy nie tylko do przemysłu

Branża rolna jest tą, która przez długi czas nie widziała szerszych zastosowań dla wózków i widłowych. Przez wiele lat królowały głównie ładowacze czołowe z widłami paletowymi. Jednak coraz większa organizacja prac produkcyjnych w rolnictwie i postęp techniczny wózków widłowych jest tym miejscem gdzie potrzeby spotykają się z możliwościami.

O czym warto pamiętać kupując wózek widłowy

Decyzja o zakupie wózka widłowego to zawsze spory problem dla firmy. Głównym kryterium są oczywiście potrzeby firmy, a więc do czego i jak często wózek będzie używany a po drugie jake są możliwości sfinansowania takiego zakupu.

Osprzęt montowany na widłach w wózkach widłowych

Najczęstszym zastosowaniem wózka widłowego jest przenoszenia ładunków na paletach przy użyciu wideł. Na tym jednak nie kończą się możliwości wykorzystania wózka widłowego – jeżeli Firma zainwestowała pieniądze w zakup wózka widłowego warto zastanowić się nad wykorzystaniem go do zadań dodatkowych w firmie.

Wymagania dotyczące wózków w magazynach wysokiego składowania

Coraz częściej na magazynach spotykamy się z regałami wysokiego składowania. Jest to odpowiedź na wciąż rosnące ceny powierzchni magazynowych. W polskich przepisach dotyczących BHP brak jest jakiejkolwiek definicji regału wysokiego składowania lecz przyjmuje się, że w ten sposób nazywane są regały o wysokości powyżej 1,8 m. Niekiedy wysokość regałów sięga nawet kilkunastu metrów.

Wózek widłowy w branży spożywczej

Wózki widłowe niejednokrotnie muszą być dostosowane do specyficznych warunków pracy. Jedne z najbardziej rygorystycznych wymagań stawia branża spożywcza. Wózek widłowy musi spełniać między innymi normy związane z emisją spalin, poziomem hałasu, odpornością na korozję a także niejednokrotnie na działanie niskich temperatur czy obecność środków chemicznych.

Wykorzystanie osprzętu dodatkowego w wózkach widłowych

Coraz częściej osoby kupujące wózek widłowy wyposażają go w osprzęt dodatkowy. W niektórych przypadkach osprzęt jest konieczny a w innych jego zastosowanie zwiększa wydajność lub poprawia bezpieczeństwo pracy.

Wpływ stanu technicznego wózka na bezpieczeństwo i koszty

Wózki widłowe często są intensywnie eksploatowane w firmach. Pracują w bardzo różnych środowiskach, czasem bardzo wymagających. Utrzymanie ich w stałej gotowości technicznej i bezpieczeństwo pracowników wymaga profesjonalnego podejścia, a przecież nie każda firma może zapewnić odpowiedni serwis na miejscu.

Zamiana opon pneumatycznych na opony pełne i odwrotnie

Opony pneumatyczne oraz super elastyczne (pełne) w wózkach widłowych montowane są na takich samych felgach. W przypadku zmiany rodzaju ogumienia (o tym samym rozmiarze) nie jest wymagana wymiana felg. Trzeba jednak zwrócić uwagę na typ felgi tzn. czy mamy felgę skręcaną z dwóch połówek  czy felgę jednoczęściową oraz w przypadku felgi jednoczęściowej czy ma ona pierścienie zabezpieczające przed zsunięciem opony z felgi.


Zaufali nam