Przedłużki wideł do wózków widłowych

Przedłużki wideł do wózka widłowego

Przedłużki wideł do wózka widłowego pozwalają na zwiększenie długości wideł.

Nasze przedłużki wykonujemy jako nasady z profili zamkniętych dzięki czemu ładunek nie musi znajdować się bezpośrednio pod widłami. Jesteśmy w stanie wykonać przedłużki do wózków widłowych na widły o każdej długości i przekrojuPrzedłużki wideł do wózka widłowego posiadają sworznie zabezpieczające przed wysunięciem się z widły dzięki czemu ich montaż jest bardzo prosty i szybki.

Przedłużki do wózków widłowych produkowane są zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE, PN-ISO 3691-1.
Każda przedłużka jest cechowana, oraz posiada Deklarację zgodności CE.

Zalecane jest aby długość wideł współpracujących z przedłużkami stanowiła minimum 60% długości przedłużki wideł.

Wszystkie nasze przedłużki wideł do wózków widłowych posiadają niezbędne dokumenty wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego.


Zaufali nam