Wózek widłowy z koszem roboczym

W sytuacji gdy zakup specjalistycznego podnośnika osobowego jest ekonomicznie nieuzasadniony  a musimy wykonywać pewne zadania na wysokości i dysponujemy wózkiem widłowym to platforma robocza jest idealnym rozwiązaniem. Zastosowanie podestu roboczego (kosza dla ludzi) wraz z wózkiem widłowym może ułatwić np. wymianę oświetlania, załadunek czy rozładunek na regałach, prace porządkowe czy naprawy.

Kosze robocze zwane również podestami roboczymi, pomostami roboczymi czy też platformami roboczymi stwarzają zdecydowanie bezpieczniejsze stanowisko pracy niż wchodzenie na drabinę czy rusztowanie.

Zasady stosowania koszy roboczych

Należy jednak pamiętać, że chcąc bezpiecznie korzystać z kosza roboczego do wózka widłowego trzeba spełnić kilka wymagań. W przypadku gdy producent wózka widłowego nie przewidział możliwości podnoszenia osób należy zwrócić się do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o zgodę na użytkowanie platformy roboczej z wózkiem widłowym. W tym celu należy przedstawić:
- instrukcję obsługi wózka widłowego
- instrukcję obsługi kosza roboczego do wózka widłowego
- instrukcję użytkowania wózka widłowego wraz z platformą roboczą

W przypadku gdy wózek widłowy jest wyposażony w osprzęt którego ruch może spowodować zagrożenie (np. obrotnica czy przesuw boczny powyżej 100mm/stronę) zainstalowanie pomostu roboczego nie jest dopuszczalne. Dodatkowo podparcie podestu roboczego widłami musi wynosić co najmniej 75% jego długości. Musi być też spełniony warunek udźwigu wózka na maksymalnej jego wysokości podnoszenia (minimum 1000 kg).  

Platforma robocza musi być wykonana zgodnie z Dyrektywą 2009/104/WE, PN-ISO 3691+A1, wytycznymi FEM.


Zaufali nam