Parametry techniczne platform roboczych

1. Platforma robocza 80

 • wymiar podłogi 800x1200mm,
 • waga 100kg
 • udźwig:
  • min 100kg (1 osoba)- minimalny udźwig wózka w najwyższym punkcie 1000kg
  • max 250kg (2 osoby)- minimalny udźwig wózka w najwyższym punkcie 1750kg

2. Platforma robocza 120

 • wymiar podłogi 1200x1200mm,
 • waga 150 kg
 • udźwig:
  • min 100kg (1 osoba)- minimalny udźwig wózka w najwyższym punkcie 1250kg
  • max 300kg (2 osoby)- minimalny udźwig wózka w najwyższym punkcie 2250kg

Do platformy załączamy dokumenty wymagane od producenta przez Urząd Dozoru Technicznego.
Osprzęt wykonany jest zgodnie z Dyrektywą 2009/104/WE, PN-ISO 3691+A1, wytycznymi FEM i UDT dotyczącymi wykorzystywania platform roboczych na wózkach widłowych.
W przypadku zamówienia należy podać przekrój wideł w wózku na którym będzie montowana platforma.


Zaufali nam