Zagrożenia bezpieczeństwa pracy z wózkiem widłowym

Wypadki z udziałem wózków widłowych można podzieli na te które związane są z najechaniem wózka na człowieka lub przeszkodę, oraz te które związane są z niewłaściwym rozmieszczeniem ładunku. Tu wchodzą zagrożenia związane z dynamiką jazdy np. zsunięcie się ładunku, wywrócenie wózka na skutek zbyt gwałtownych manewrów oraz statyczne, gdy wózek jest niewłaściwie obciążony.

Zagrożenia związane z eksploatacją wózków widłowych

- przygniecenie, uderzenie wózkiem,
- utrata stateczności wózka i jego przewrócenie się,
- upadek ładunku w wyniku złego ułożenia lub przeładowania wózka,
- wypadki w czasie ruchu wózka spowodowane awarią układu kierowniczego, układu hamulcowego, błędem kierowcy, brakiem osłon na koła.

Bez względu na przyczyny wypadków wiążą się one zawsze z zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników (operatora i osób postronnych), ale też z wymiernymi stratami majątkowymi. 

Operator wózka widłowego 90% decyzji podejmuje na podstawie informacji które docierają do niego wzrokowo. Nic zatem dziwnego, że najczęściej wymienianą przyczyną wypadków z udziałem wózków widłowych, (ponad 80%) jest ograniczona widoczność otoczenia przez operatora. Stąd tak ważne jest zapewnienie operatorowi odpowiedniej widoczności. Jest to szczególnie istotne podczas transportu ładunków, kiedy tzw „martwe pole” jest największe. Ponieważ najwięcej kolizji dotyczy najechania człowieka jednym z prostszych, tanich, ale niedocenianych rozwiązań jest zaopatrzenie pracowników magazynów w odpowiednie czapki z elementami odblaskowymi.
Inne istotne przyczyny wypadków to zła organizacja pracy, niedoszkolenie operatorów, którzy często nie znają i nie korzystają ze wszystkich funkcji wózka, pospiech, niedopasowanie sprzętu do zadań, jazda wózkiem przez osoby bez uprawnień. Najrzadziej zawodzi sprzęt. Tylko 5,8% wypadków powodowanych jest przez awarie i wady konstrukcyjne urządzeń lub wyposażenia magazynów...

Podstawa prawna bezpieczeństwa wykonywania pracy na wózkach widłowych:

Pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracowników (w tym obsługujących wózki widłowe) w dziedzinie bhp i wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. Regulacje prawne zawarte są w:
1) art. 2373 i 2374 Kodeksu pracy;
2) § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
3) rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).


Zaufali nam